Hei og velkommen til vår forening. 
Her kan du melde deg enkelt inn i vår forening. Her vil du komme i kontakt med andre personer som har en eller annen tilkobling til CAH. 
Vi i Landsforeningen for CAH kommer utover i 2022 til å invitere til lukkede medlemsmøter med forskjellige temaer og vi vil holde dere oppdatert med vårt arbeid i foreningen. 

Om det er noen spørsmål rundt innmelding, ta kontakt med leder, Ellen Irene Klepaker. 

leder@cah.no eller på mobil: 926 83 154

Enkeltmedlemsskap
Pris: 200

Familiemedlemsskap
Pris: 400